• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច
Categories អត្ថបទ
"ពួកយើងបង្កើត Amru Rice មក ដើម្បីជួយដល់កសិករខ្នាតតូចឱ្យមានការស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរឡើងអំពីទីផ្សាររបស់ពួកគេ កសាងចំណេះដឹង ភាពធន់ និងពង្រឹងភាពប៉ិនប្រសព្វនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ដើម្បីជាយុទ្ធសាស្រ្តចាកចេញពីភាពក្រីក្រ"
kmKH
en_USEN kmKH