• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

Project Style 2

អបអរសាទរ ដល់សំណាកស្រូវសរីរាង្គ ដែលទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ស្តង់ដារ បន្ទាប់ពីការប្រមូលសំណាកយកទៅធ្វើតេស្ត

Technical support provided to farmers

kmKH
en_USEN kmKH