• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ

(+855) 23 990 900

អ៊ីម៉ែល

info@amrurice.com.kh

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល

ផ្ទះលេខ 13A-15A បុរីរិទ្ធ ផ្លូវជាសុផារ៉ា(598) សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនង

Our Team is happy to answer your Questions. Fill out the form, and we’ll be in touch as soon as Possible.

General Communication

For General Information, Including partnership opportunities, Please leave Message with this form.

Technical and Account Support

We are here to help! If want to know about other products or quotations, Contact Us. We will serve you the best support.

    kmKH
    en_USEN kmKH