• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

អេមរុរ៉ាយស៍នឹងប្រមូលទិញស្រូវសរីរាង្គ ពីសហគមន៍កសិកម្ម នៅខេត្តព្រះវិហារ ១៥០០០ តោន

នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្តព្រះវិហារ ក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍ បានចាប់ផ្តេីមចុះទៅទិញស្រូវសរីរាង្គពីសហគមន៍ ទៅតាមកិច្ចសន្យា និងទៅតាមតម្លៃដែលឯកភាពគ្នា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចារតម្លៃជាមួយតំណាងសហគមន៍កសិកម្មដែលបានចុះកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននាពេលកន្លងទៅ។

តាមផែនការប្រចាំឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍ គ្រោងនឹងទិញស្រូវសរីរាង្គប្រភេទផ្ការំដួល និងប្រភេទអង្ករស ក្នុងបរិមាណប្រហែល១៥០០០តោន ហើយអេមរុរ៉ាយស៍ បានផ្តល់តម្លៃពិសេសដល់ កសិករដែលដាំដុះស្រូវសរីរាង្គ ដែលពួកគាត់ទទួលបានតម្លៃបន្ថែម ពី១៥%ទៅ៣០% ឬយ៉ាងតិច ចន្លោះពី ១៧០ ទៅ២៥០រៀលក្នុង១គីឡូក្រាម ពីលើតម្លៃទីផ្សារស្រូវក្នុងតំបន់ដែលឈ្មួញបានទិញ ដែលច្រើនជាងចំណូលទទួលបានពីការផលិតស្រូវធម្មតា ជារួមក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់តម្លៃជូនសហគមន៍ ចំពោះស្រូវផ្ការំដូលសរីរាង្គក្នុងតម្លៃ ១២៧០រៀល ដល់ ១៥៥០រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម។

ការចរចារតម្លៃគោលស្រូវសរីរាង្គ និងកិច្ចសន្យាកសិកម្មរវាងក្រុមហ៊ុន និងសហគមន៍នេះ ទទួលបានការសម្របសម្រួលពីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារ និងសហភាពសហគមន៍កសិកម្មព្រះវិហារមានជ័យ ដែលជាដៃគូសហការរបស់អេមរុរ៉ាយស៍ ក្នុងការទទួលទិញស្រូវសរីរាង្គពីបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍ ទៅតាមកិច្ចសន្យាកសិកម្មដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។

សហគមន៍ដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន មិនត្រឹមតែទទួលបាននូវនិរន្តរភាពទីផ្សារ និងចំណូលនោះទេ តែពួកគាត់ថែមទាំងអាចទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលពីក្រុមហ៊ុន លើជំនាញទន់ផ្សេងៗ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ទាក់ទងទៅនឹង ស្តង់ដារសរីរាង្គ ប្រព័ន្ធសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បច្ចេកទេសដាំដុះ ការធ្វើផែនការទិញលក់ សហគ្រិនភាព គោលគំនិតអាជីវកម្ម ការកត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងជាដើម។

គម្រោងស្រូវសរីរាង្គរបស់ក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍ បានចាប់ផ្តើមនៅខេត្តព្រះវិហារ តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ ដែលដំបូងឡើយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ចំនួន៨ ហើយគិតមកទល់ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅខេត្តព្រះវិហារ មានសហគមន៍ចំនួន២២ ហើយដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍។

ការចុះកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍ នឹងជួយធានាបាននូវគុណភាពស្តង់ដារ និងទីផ្សារ សម្រាប់សហគមន៍ ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ក្នុងនោះ ផលិតផលកសិកម្មសរីរាង្គររបស់ក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍ មានការទទួលបាន នូវការបញ្ជាក់គុណភាពស្តង់ដារសរីរាង្គ EU / NOP ជាដើម។

kmKH
en_USEN kmKH